۱۳۸۷ فروردین ۱۴, چهارشنبه

روزِ نو

سال نو شد. منتظر روزگار نو ام.

۱ نظر:

نگار نوجوان گفت...

سال که داره کهنه میشه دیگه!