۱۳۸۶ بهمن ۲۵, پنجشنبه

لیکو

دخترک نشسته
برابرِ انبوه لحاف‌هاش
که می‌نهد بر هم
رها شده چادرش
از دریچه می‌پایدم
دوستش دارم؛ ساده و لطیف.
صد لیکو، سروده‌های بلوچی، گرآوری و برگردان منصور مومنی، نشر مشکی

هیچ نظری موجود نیست: