۱۳۸۶ شهریور ۵, دوشنبه

پدر؟

این سه مصاحبه را امروز اتفاقی دیدم. مصاحبه‌های خوبی نیستند. سوال‌ها خوب نیست. خوب هم تنظیمشان نکرده‌اند. اما چیزی درشان هست. از عصر که خوانده‌امشان، تمام مدت تصویرهایی مبهمی توی ذهنم می‌گردد. هزار تا تصویر و هزار جور فکر توی سرم می‌چرخد.

هیچ نظری موجود نیست: