۱۳۸۶ خرداد ۲۴, پنجشنبه

کله‌ی گنده دارم

آهای دوستی که یک روز دم سحر با دیدن کله‌ی کچل و چشم‌های گردت که برق می‌زدند، توی تاریک روشن اتاق خوابگاه از خواب بیدار شدم، دلم برات تنگ شده. کجایی؟

هیچ نظری موجود نیست: