۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

حمومی آی حمومی!

آدم دلش می‌خواهد به این‌هایی که هر روز نامه‌ی برقی می‌فرستند و هم‌وطنان عزیز را تشویق می‌کنند که به عنوان یک ایرانی هر جا که هست برود پتیشن خلیج فارس را امضا کند و فاصله‌ی تعداد امضاها را با یک میلیون کم کند، بگوید «لنگ و قطیفه جهنم/ بابا اون یکی چیزا رو بردن»

هیچ نظری موجود نیست: