۱۳۸۶ شهریور ۱۷, شنبه

به سلامت دارش

به قول آن آهنگ ریتمیکی که پریشب می‌خواندیمش و می‌خندیدیم «آی خانوم کجا کجا؟»

هیچ نظری موجود نیست: