۱۳۸۸ خرداد ۲۲, جمعه

شهر جای ما شد

عید مردماس
دیب گله داره
دنیا مال ماس
دیب گله داره
سفیدی پادشاس
دیب گله داره
سیاهی رو سیاس
دیب گله داره

من هیجان‌زده است. خیلی زیاد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

وای فکرش را بکن!
حتی با فکر کردن بهش شاد می شوم.
یعنی شده؟