۱۳۸۵ بهمن ۴, چهارشنبه

گفتا من آن ترنجم

از محسن نامجو ممنونم که دل‌تنگی و بی‌حوصلگی امروز را از بین برد و شلوغی اتوبوس و ترافیک همت را برام قابل تحمل و حتی شیرین کرد.

۱ نظر:

پرستو گفت...

گفتا بر آستانت دارم سر گدایی...

خیلی خوبه این آهنگ، به نظرم.