۱۳۸۶ آذر ۲۸, چهارشنبه

همین جوری

خراج ملک ری پرداخت می‌کردم به زلفانت
نازنین ژن‌های افغانت
نیمه شب آوا و افغانت

بخشی از یکی از ترانه‌های نامجو است. من حالی اساسی می‌کنم با آن «پرداخت می‌کردم».
یاد یکی از دوستان می‌افتم. توی تاکسی آقای کناری بعد از چند دقیقه گیر دادن موقع پیاده شدن بهش گفته بوده «خانوم اجازه هست من پرداخت کنم؟»

هیچ نظری موجود نیست: